loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

KORONAVİRÜSE YÖNELİK BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KORONAVİRÜSE YÖNELİK BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

"Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik” Kanunu TBMM’de kabul edildi.

"Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik” Kanunu TBMM’de kabul edildi.

Buna göre iş dünyasına yönelik bazı değişiklikler şöyle:

*İş sözleşmeleri ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecektir.

*Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlanmaktadır.

*Bu ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı yasaya göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler genel sağlık sigortalısı sayılacak ve sigorta primleri işsizlik fonundan karşılanacaktır.
Kısa çalışma ödeneğinde müfettiş inceleme şartı kaldırılarak süreç hızlandırılmaktadır.

*Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerimizin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetlerin durduğu veya faaliyette bulunulamadığı döneme isabet eden kısımları alınmayacaktır.

*Şirket kaynaklarının nakit kar dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla 30.09.2020 tarihine kadar yapılacak kar dağıtımları sınırlandırılmaktadır.

*Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükseltilmektedir.

*TEDAŞ’ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları yapılandırılmaktadır.

*Konutların ve faaliyetleri durdurulan işyerlerinin su faturası borçlarının, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanınmaktadır.

*TOBB, kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantılarının ertelenmekte ve bu süre içerisinde mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının devamı sağlanmaktadır.

*Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetler geçici süreyle bölge dışından da yürütülebilecektir.