loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İdari İşler ve Satın Alma

Odanın ve iştiraklerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli olan ekipmanların tamamlanmasını, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. Satın Alma Yönlendirme Komitesinin alacağı kararlar doğrultusunda gerekli malzemelerin ve ekipmanların satın alma işlemlerini gerçekleştirir. Odada gerçekleşecek olan organizasyonların düzenlenmesinden sorumludur.

GÖREVLERİ

  • Satın Alma Yönlendirme Komitesi’nin İdari Sekreterliğini yapmak,
  • Makine/ekipman, demirbaş malzeme, motorlu araç alımı, kiralanması, bakım ve onarımının Satın Alma Yönlendirme Komitesi yönlendirmeleri doğrultusunda yapılması,
  • Tesis yönetimi (yemek, temizlik, güvenlik), eğitim ve diğer hizmet alımlarının Satın Alma Yönlendirme Komitesi yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve bunlara ait kayıtların tutulması, yapılan işlerin takibi ve denetlenmesi
  • Muhaberat, evrak takip, santral, ulaşım, araç takip, araç bakım, ağırlama, temsil, ikram, konaklama, seyahat, toplantı odaları rezervasyonlarının düzenlenmesi işlerinin yürütülmesi,
  • Kurum’un genel arşiv hizmetinin düzenlenmesi ve yürütülmesi,
  • Ziyaretçilere verilmek üzere plaket, hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin yapılmasına yönelik gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak tedarik ve teminini sağlamak, stok takibini yapmak
  • Oda ve iştiraklerine ait binaların; demirbaş sayımı, tadilat, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi,
Pelin Kanalıcı
Pelin Kanalıcı
Müdür
pelin@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (230)
+90 (342) 230-1682
Hanifi Özer
Hanifi Özer
Yönetici
hanifi@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (333)
+90 (342) 230-1682
Ferhat İçten
Ferhat İçten
Arşiv ve Depo Yardımcı Uzman
ferhat@gso.com.tr
+90 (342) 221-0900 (255)
+90 (342) 230-1682
Ahmet Kamalı
Ahmet Kamalı
Ulaştırma Görevlisi
+90 (342) 221-0900
+90 (342) 230-1682
Eyüp Kendirkıran
Eyüp Kendirkıran
Teknik İşler Görevlisi
+90 (342) 221-0900
+90 (342) 230-1682
Kadir Kesici
Kadir Kesici
Bakım İşleri Görevlisi
+90 (342) 221-0900
+90 (342) 230-1682
Abdulvahit Kaplan
Abdulvahit Kaplan
Mutfak ve Hizmet Görevlisi
+90 (342) 221-0900 (399)
+90 (342) 230-1682