loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

GENEL SEKRETERLİK

GÖREVLERİ 

 • Odanın idari işlerinin iç çalışmalarının ve yazı işlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi.
 • Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlığın yapılması, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesinin sağlanması, bu toplantılara ait tutanakların düzenlenmesi, karar özetlerinin tutulması ve imzalanması, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerinin tutulması ve karar defterlerinin, karar özetlerinin ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtların muhafaza edilmesi.
 • Organlarca alınan kararların takip edilmesi ve sonuçlandırarak kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesinin sağlanması.
 • Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunulması.
 • Oda personelinin çalışmalarının denetlenmesi ve personele gerekli emir ve talimatların verilmesi.
 • Resen (bağımsız olarak) yapılan harcamaların yönetim kurulunun onayına sunulmasını ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirme yapılmasının sağlanması.
 • Aylık mizanı ve aktarma taleplerinin hazırlanması, hazırlık bütçesinin, gelir tablosunun, kesin mizanın ve kesin hesabın yapılması ve bunları yönetim kuruluna sunulması.
 • Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkların yapılması.
 • Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütülmesi.
 • Yönetim kurulunca devredilen yetkilerin kullanılması.
 • 5174 sayılı TOBB kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında meclis ve yönetim kurulu tarafından verilecek görevlerin yapılması.

GENEL SEKRETER YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

Genel sekreter olmadığı zamanlarda genel sekreter adına yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir

Birim Personeli

Yusuf İzzettin İymen
Yusuf İzzettin İymen
Genel Sekreter
gs@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (-)
+90 (342) 230-1682
M. Sermest Çapan
M. Sermest Çapan
Genel Sekreter Yardımcısı
sermest@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (171-172)
+90 (342) 230-1682
İbrahim Çalı
İbrahim Çalı
Genel Sekreter Yardımcısı
ibrahim@gso.org.tr
+90 (342) 503-0110 (-)
+90 (342) 503-0044