loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Mali İşler

GÖREVLERİ

Oda muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulması,

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik İlkeleri doğrultusunda Muhasebe sisteminin ilgili ve yetkililerin denetimine açık hale getirilmesi.

Oda aidat ve hizmet bedellerinin tahsilinin yapılması;

Oda tarafından satın alınacak her türlü mal ve malzemelerin ihtiyaçların tespiti, fiyat araştırmalarının yapılması, yetkililerin onayına sunulması, satın alınması, dağıtım sarfiyatının denetimini sağlamak.

Mevzuat doğrultusunda satın alınan hizmet ürünlerin vezne ve/veya banka EFT/Havale yolu ile ödemelerinin yapılması.

Bina Demirbaş sayımlarının yapılarak envanter kayıtlarının tutulması.

Bina Demirbaş Elektronik cihaz ve taşınmazlarının Sigortalattırılması

Oda iştiraklerinin Yönetim Muhasebe ve Finansman işlemlerinin Takibi

GSO' daki memur, sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetlilerin özlük hakları işlemleri ile puantajlarının hazırlanarak bordrolarının düzenlenip ödemelerinin yapılması,

Odanın vergi daireleri ve SGK gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlara yapılması gereken bildirim ve beyannamelerinin düzenlenmesi

Bankalarla ilgili işbirliği görüşmelerinin yapılması

Sağlık kuruluşları ile Oda işbirliği görüşmelerinin yapılması

Yönetim Kuruluna Haftalık Hesap Raporlarının hazırlanıp sunulması

Aylık Hesap raporlarının hazırlanarak Meclis onayına sunulması

Yıllık Tahmini ve Gerçekleşen Bütçe raporları ve eklerinin hazırlanarak Meclisin onayına sunulması,