loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

YYS Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Elektronik Başvuru İşlemleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11'inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2021/24 sayılı Genelgenin hazırlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu Genelgeye ve ekinde yer alan yetkilendirme formu ile kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabileceği hususunu belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.