loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Yıllık İşletme Cetveli Verilme Süresi 14 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesindeki “Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremeyeceklere mezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir.” hükmü çerçevesinde mücbir sebep bildiren işletmelerin Yıllık İşletme Cetveli (YİC) verilme süresinin uzatılması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkisindedir.

Bu bağlamda ülkemizde halihazırda etkisini sürdüren Covid-19 salgını ve tam kapanma süreci de dikkate alınarak söz konusu hüküm çerçevesinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin YİC verilme süreleri bir defaya mahsus olmak üzere 14 Haziran 2021 (14.06.2021) tarihi gün sonuna (saat 24:00’e) kadar uzatılacaktır.

Bu tarihe kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 sebebiyle 2020 yılı YİC süresinin uzatılması talebinde bulunan işletmelerin başvuruları uygun olarak değerlendirilecektir.

YİC süre uzatımı başvurusu yapmak isteyen üyelerimiz, ekte yer alan mücbir sebep başvuru kılavuzundan faydalanabilirler.

Bilgilerinize sunulur.

Ekli Dosyalar