loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası Duyurusu Hk.

Sayın Üyemiz,

İklim değişikliği ile mücadelede tüm dünyada gelişen teknoloji ve artan enerji talebi ile hidrojen teknolojileri yatırımlarının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir. Hidrojen; yüksek kütlesel enerji yoğunluğu (120 MJ/kg) ve düşük çevresel etkisi ile fosil yakıt bazlı enerji kaynakları kullanımında enerji taşıyıcısı olarak önemli bir alternatiftir. Hidrojen, ulaşımdan sanayiye, yenilenebilir enerji entegrasyonundan yeşil kimyasal üretimine kadar birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Ekonomik kalkınma ve 2053 net sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda, hidrojen teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesinin önemi vurgulanarak yerli ve millî bir araştırma, teknoloji geliştirilmesine yönelik destek ve uygulama programının oluşturulması için stratejik yol haritasının belirlenmesi amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası" hazırlanmıştır. 

Türkiye'de 2053 yılı net sıfır emisyon hedefinde önemli rol oynayacak olan hidrojen enerjisi ve teknolojileri konusunda yetkinlik kazanılmasının yanında mevcut birikimin ticarileşme sürecine kadar ilerletilmesinin ülkemiz için önemli bir gereklilik olduğunun değerlendirildiği "Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası" ekte bilginize sunulmuş olup faydalanılmasını rica ederiz.

 Saygılarımızla,

Ekli Dosyalar