loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmaz Tahsis Şartnamesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza ulaşan yazıda, 2/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak amacıyla yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek kamu taşınmazlarına ilişkin olarak hazırlanan "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusunun 2022/1" Resmi Gazete'de ve yüksek tirajlı üç büyük gazetede ikişer defa (toplam 6 kez) yayımlandığı belirtilmiştir.

Ayrıca, "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2022/1"in Bakanlığın web sayfasında (https://www.ktb.gov.tr) "Duyurular" kısmında da “https://yigm.ktb.gov.tr/TR-325023/turizm-yatirimcilarina-kamu-tasinmazi-tahsis-sartnamesi2022-1.html” link ile yayımlandığı kaydedilerek, başvuruların 19/8/2022 tarihinde sona ereceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Detaylı Bilgi İçin

İhracat ve Pazar Geliştirme Birimi