loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Psikoteknik Raporlar Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda, Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinin devam etmesi ve kontrollü sosyal hayat döneminde yaşanabilecek mağduriyetin engellenebilmesi amacı ile, 07.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği 34 üncü maddesi kapsamında, şoförlük mesleğini icra edenlerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporunu (Psikoteknik Değerlendirme Raporu) yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları hükmü gereği uygulanacak olan idari yaptırımın 30.06.2021 tarihine kadar ertelendiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.