loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

PORT SUDAN LİMANI'NIN VE HARTUM'A BAĞLANAN KARAYOLUNUN KAPANMASI HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) odamıza ulaşan bir yazıda, Doğu Sudan'ın Beja Kabileleri üyelerinin, bölgedeki siyasal otorite boşluğu ve kötü ekonomik koşulları protesto etmek için Port Sudan Limanı'ndaki faaliyetlerin durmasına sebebiyet verecek şekilde bir isyan başlattıkları ve Hartum'a bağlanan anayolu kapattıkları ifade edilmekte olup, söz konusu limanın kapanmasından önce limana indirilmiş konteynerlerin gümrük işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle büyük miktarlarda demuraj masraflarının oluştuğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ihracatçılarımızın, mal teslimi yapan acentalar ile mücbir sebep durumundan dolayı yeniden bir değerlendirme yapılmasını talep etmelerinde ve Sudan'daki durumu takip ederek yükleme yapmalarında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.