loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Milli Savunma Bakanlığı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale İlanı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI

 

İşin Adı : 1 Adet Vinç 5 Ton Alımı

İhale Usulü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (B) istisna maddesi kapsamında çıkarılan ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4416 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 7 (1) (ğ) maddesi kapsamında Doğrudan Temin usulü         

İdare Adı : 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü

Adres : 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı

Telefon : 03522224545

Elektronik Posta Adresi : afgm-2hbfm-ihalekom@msb.gov.tr         

Malın Niteliği ve Türü : 1 Adet Vinç 5 Ton Alımı

Malın Miktarı : 1 Kalem 1 Adet

Mal Teslim Yeri : 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Sistem Malzeme Yönetim Amirliği Geçici Mal Sorumlusu Deposu (Dahili Nu.:4350)

Mal Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç; 60 (ALTMIŞ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

İhale Yeri :

İhale Tarihi : 25.07.2022 10:00:05

İhale İlanı Metni

1.  2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 Adet Vinç 5 Ton Alımı için oluşturulan alım dökümanına Ek'teki linkten ulaşılabilir.

2.  Teklif vermek isteyenler Ek'teki dökümanları doldurup kaşe-imzalı olarak ihale saatine kadar aşağıda bulunan e-posta adresine yada 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına elden ulaştırılabilir.

İrtibat Telefonu:0352 222 45 45 Dahili:4189/4188     

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü

b.Telefon Numarası: 03522224545

c.Fax Numarası:

d.Elektronik Posta adresi: afgm-2hbfm-ihalekom@msb.gov.tr

 

Ekli Dosyalar