loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Loja Belediyesi Kaldırım İnşası İhalesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Dış Temsilciliklerimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Ekvator’un Kamu Alımları Ulusal Ajansı’nda (Servicio Nacional de Contratacion Publica-SERCOP) tarafından Ekvador'daki Loja Belediyesi “Loja Şehri Kaldırım İnşası” ihalesinin yayımlandığı öğrenilmiştir. Söz konusu ihaleye yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler, birlikler ve konsorsiyumlar davet edilmektedir.

Duyuruya aşağıdaki internet adresinden erişim imkânı mevcuttur.

İhaleye katılabilmek için Kamu Alımları Ulusal Ajansı’nın Tek Tedarikçi Siciline (Registro Único de Proveedores-RUP) aşağıdaki internet adresindeki sistemden (Sistema Oficial de Contratacion Publica) kayıt olunması ve yasal olarak sözleşme yapabilmek için Ekvator’da mali ikametgahın bulunması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Bağlantı Adresleri:

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=5Q5TCodeWUzDbpS_rrCJv5YKbgIiLJXBtVsCdB38Vz0 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/FO/paso1.cpe

 

İhale Detayları:

İhalenin toplam referans bütçesi KDV hariç 16.137.605,27 ABD Dolarıdır. Sözleşme gerekliliklerine uymak için tahmini süre, işe başlama iznini takip eden günden itibaren yedi yüz otuz (730) güne kadardır.

İhale duyurusunun “Archivos” sekmesinde bulunan belgelerin başta ihale şartnameleri (PLIEGOS) olmak üzere ayrıntılı incelenmesinde fayda görülmektedir. İhale kapsamında yapılacak işler 6. Sayfadaki tabloda yer almaktadır.

İhaleye katılmak isteyen kişilerin, teknik ve ekonomik tekliflerini, Ekvator’un Kamu Alımları Ulusal Ajansı (SERCOP) web sitesi üzerinden elektronik imzayla göndermeleri gerekmektedir.

Son teklif tarihine kadar Kamu Alımları Ulusal Ajansı (SERCOP) sistemine teklif tutarının girilmesi gerekmektedir. Söz konusu sisteme teklif tutarı girilmezse teklif geçerli sayılmamaktadır. İhalede fiyat ayarlaması yapılabileceği, böyle bir durumda Loja Belediyesinin bir belge ile açıklama yapabileceği ifade edilmektedir.

 

Bilgi için: fcruz@loja.gob.ec

Sorular için son tarih: 10.06.2021 Ekvator saati ile 18:00:00

Son cevap tarihi: 17.06.2021 Ekvator saati ile 18:00:00

Son teklif tarihi:  02.07.2021 Ekvator saati ile 10:00:00