loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

KOSGEB Kobigel 1 Milyon TL'ye kadar Dijitalleşme Destek Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesi için KOSGEB tarafından KOBİGEL programı ile işletmelere 1 Milyon TL’ye kadar dijitalleşme desteği verilecektir.

KOBİGEL Destek Programı ile; Yüksek teknolojili , Katma değerli sektörlerdeki kapasite ve becerilerinin geliştirilmesi , Geleneksel sektörlerdeki KOBİ’lerin daha yenilikçi iş modelleri ile çalışmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

KOBİGEL 2020-01 sayılı Proje teklifinde İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek, akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin “erişilebilir” hale getirilmesi stratejik müdahale alanı olarak belirlenmiştir. Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları veya geliştirmiş oldukları ürün yazılımları ticarileştirmeleri KOSGEB tarafından desteklenecektir. Bu şekilde; sanayi sektörümüz yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ’ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilecektir.

KOBİGEL 2020 – 02 sayılı Proje teklifİnde, İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak”tır. İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

Proje detayları aşağıda belirtilmiş olup, çağrı süreci ile evrak ve dökümantasyon ; https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

Proje Başvuru Tarihleri

22 Temmuz –17 Eylül 2020

Proje Süresi

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 20 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 300.000 TL Geri ödemeli 700.000 TL Toplam 1.000.000 TL Erken ödeme Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

 

Konuyu Bilgilerinize sunarız.

Ekli Dosyalar