loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

KOSGEB-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programının amacı; Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda imalat sanayinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ'lerin desteklenmesi için "ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ'LERİN PAYININ ARTTIRILMASI" konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ'lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanina kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL. ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatının aşmaması gerekecektir.

Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek verilebilecektir.

İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup, proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL'dir.


1- Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
2- Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
3- Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
4- Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
5- Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
6- Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
7- Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
8- Konu: Yeşil Üretime geçiş

Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişebilecektir. Başvuru Kılavuzu ve programın Uygulama Esasları, www.kosgeb.gov.tr adresinde "Destekler" menüsünden "KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı" alt menüsü seçilerek incelenebilecektir.

Proje çağrısı için başvuru sistemi 11 Eylül 2017 tarihi ile açılmış olup, 20 Ekim 2017 günü saat 23.59'da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGE Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabani giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

Bilgilerinize sunulur.