loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı

Sayın Üyemiz,

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Gaziantep Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen “KOBİ Finansman Destek Programı”  hakkında detayları bilginize sunarız.

 KOBİ Finansman Destek Programı

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında Bankalar ve Kredi Garanti Fonu ile Protokol imzalanmış ve Program uygulanmaya başlanmıştır.

Programda aşağıdaki bankalar yer almaktadır.

 • Akbank T A.Ş.
 • Denizbank A.Ş.
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
 • QNB Finansbank A.Ş.
 • C Ziraat Bankası A.Ş.
 • Halk Bankası A.Ş.
 • İş Bankası A.Ş
 • Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Programdan, KOSGEB tarafından aşağıdaki tanımlar doğrultusunda sınıflandırılan işletmeler yararlanabilecek ve dahil oldukları işletme türlerine göre kredi limitine sahip olacaklardır.

 1. Girişimci İşletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler.
 2. Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler.

Girişimci işletmeler için herhangi bir sektör, yıl veya destek kısıtı bulunmamaktadır. KOSGEB desteğiyle işini kurmuş ve faal olan işletme KOBİ Finansman Destek Programından yararlanabilir.

Program kapsamında kredi başvuruları doğrudan Program yer alan bankalara yapılır. (Bu başvuru ile birlikte destek süreci de başlamış olur.)

İşleyiş aşağıdaki gibidir:

 1. İşletme, gerekli evraklar ile birlikte protokole taraf bankalardan herhangi birinin şubesine giderek banka görevlisi vasıtasıyla başvurusunu yapar. (İşletme kendisi sistemden müracaat edememektedir. İşletme başvurusu ile ilgili olarak sürecin her aşamasında otomatik E-Postalar ile bilgilendirilir.)
 2. Banka başvurusunu müteakip Uygulama Birimi’ndeki, işletmeden sorumlu uzman/uzman yardımcısı başvuruyu inceler, uygun bulması durumunda onaylar. Eksik veya hata bulunması durumunda başvuruyu revizyona açar.

KOBİ Uzmanı/ Uzman Yardımcısı bu aşamada:

 • İşletmenin türü doğru mu? (İşletmenin sınıflandırılması sistemden otomatik olarak yapılır. Ancak İşletme “Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme” ya da “dezavantajlı grupta” yer aldığı iddia ediyorsa KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı işletme türünü değiştirir.)
 • İşletme faal mi?
 • Yasaklılık / uygunsuzluk durumu var mı?
 • Girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını mı?
 • Makine Teçhizat Kredisinde kredi tutarı KDV hariç tutarı aşıyor mu?
 • Fatura döviz cinsinden ise uygun şekilde TL’ye çevrilmiş mi?
 • Acil Destek Kredisinde, mağduriyetine ilişkin Valilik/Kaymakamlıktan alınan belge var mı?

gibi hususları kontrol eder.

 1. İşletmenin kredi başvurusu Bankalar tarafından; KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı ve Protokolü kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.
 2. Banka, başvuruyu uygun bulması halinde, KOSGEB Uzman onayını müteakip onay vererek İşletme için uygun bulduğu kredi limitini Yazılım Sistemine girer.
 • Banka, başvuruda bulunan İşletmelerin kredi başvurularını, Protokolde belirlenen esaslar dahilinde, eski-yeni müşteri ayrımı yapmadan 20 gün içinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırarak Yazılım Sistemi üzerinden girişini yapar.
 1. İşletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanmaya uygun olduğuna, doğru işletme türünde yer aldığına ve İşletme tarafından yüklenen belgelerin doğruluğuna ilişkin Uygulama Birimi Müdürü tarafından onay verilir.
 2. Kredi faiz destek başvurusu Uygulama Birimi tarafından onaylanan İşletme, kendisine tanımlanan limitler dahilinde Bankadan kredisini kullanır. Krediler için kullanım ve varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.
 3. Banka, kullandırdığı krediye ilişkin bilgileri ve ödeme planını Yazılım Sistemine girer. Kullandırım listesini KOSGEB’e iletir. KOSGEB, destek ödemesine esas tutarı, listenin gelmesini müteakip Protokolde belirlenen şekilde Bankaya öder. İşletmenin ödeyeceği tutar, kredi vadesince işletme tarafından Bankaya ödenir.

Programdan yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, vadeleri ile desteğe esas puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kredi Türü

İşletme Türü

Azami Kredi Vadesi

Girişimci İşletmeler

Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı

İşletme Kredisi

50.000 TL*

10 puan

500.000 TL

12 puan**

18 ay

Makine Teçhizat Kredisi

36 ay

** Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.

**Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere 2 ilave puan verilir.

 Program kapsamındaki kredilerde uygulanacak oran ve tutarlar Protokolle belirlenmiştir. 500.000 TL’lik kredi üst limitine ilişkin tablolar aşağıda yer almaktadır:

 İşletme Kredisi (500.000 TL kredi için)

Vade

Faiz/kâr payı oranı (%)

Faiz/kâr payı tutarı (TL)

12 ay

13,75

38.215,88

18 ay

14

57.238

 Makine Teçhizat Kredisi (500.000 TL kredi için)

Vade

Faiz/kâr payı oranı (%)

Faiz/kâr payı tutarı (TL)

12 ay

13,75

38.215,88

18 ay

14

57.238

24 ay

14,25

77.804,04

30 ay

14,50

99.067

36 ay

14,75

121.777

Kullandırılacak kredinin, kredi üst limitinin altında olması halinde faiz/kâr payı tutarı aynı oran korunarak hesaplanır. Oran ve tutarlar Protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacaktır. KOSGEB, protokolle belirlenen sürelerde bankalardan teklif alıp yeni faiz/kâr payı oranı belirleyebilecek ve İşletmeler her bir krediyi kullandıkları dönemde geçerli faiz/kâr payı oranı üzerinden desteklenecektir. İşletmelerin kredi anapara ve kendi paylarına düşen faiz/kâr payı ödemeleri vade süresince aylık eşit taksitler halinde yapılacaktır.

 Detaylı bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/