loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

KOSGEB KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Hakkında

Sayın Üyemiz,

KOBİ'lerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı yayınlanmıştır. 

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programının Amacı: KOBİ'lerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gereli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Bu çerçevede; yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı 100-500 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere destek tasarımı yapılmıştır.

Yıllık Enerji Tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt-Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

Destek Üst Limiti (TL)
Ton Eşdeğer Petrol TEP Değeri Motor Etüt Giderleri Motor Değişim Giderleri
10-49 TEP 3.000 120.000
50-99 TEP 5.000 200.000
Destek Oranı %100 %75

Yıllık Enerji Tüketimi 100-500 TEP aralığındaki işletmelerin; sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketlerinden alacakları enerji etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde önerilen uygulama giderleri için aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

Destek Üst Limit (TL)
Ton Eşdeğer Petrol TEP Değeri Motor Etüt Giderleri Motor Değişim Giderleri
100-500 TEP 30.000 900.000
Destek Oranı %75 %40

Her iki tüketim aralığı için de desteğin aşamalı olarak verilmesi planlanmıştır.

İşletmeler birinci aşamada sırasıyla;

  • Belirlenen tedarikçilerden elektrik motorları/enerji etüt hizmetini alacak ve işletmenin aldığı etüt hizmeti sonuç raporu hizmet sağlayıcı tarafından KOSGEB tarafından hazırlanan yazılım altyapısı üzerinde oluşturulacak ve onaylanacaktır.
  • Elektrik Motorları/Enerji Etüt Hizmeti sonuç raporu onaylanan işletme ödeme talebinde bulunabilecektir.
  • Elektrik Motorları/Enerji Etüt Hizmeti için belirlenen üst limitler dahilinde işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından destek ödemesi yapılacaktır.

İşletmeler ikinci aşamada sırasıyla;

  • Elektrik Motorları/Enerji Etüt Hizmeti sonuç raporunda yer alan öneriler doğrultusunda elektrik motorları değişimi gerçekleştirerek ödeme talebinde bulunabilecektir.
  • KOSGEB Uygulama Birimi tarafından elektrik motorları değişimi giderlerinin tespiti gerçekleştirilecektir.
  • Elektrik Motorları değişimi için belirlenen üst limitler dahilinde işletmeye destek ödemesi yapılacaktır.

Bahse konu hizmetleri KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı için başvuru yapıldıktan sonra, program süresi içerisinde alınması gerekmektedir.

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı'na başvuru yapmak için gerekli link aşağıda yer almaktadır.

(https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler)

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Ekli Dosyalar