loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

KOSGEB - İşletme Geliştirme Destek Programı Revizesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) odamıza ulaşan bir yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından İşletme Geliştirme Destek Programının, 17 Eylül 2020 tarihinde düzenlenerek yeniden yayınlandığı bildirilmektedir.

Yazıda, İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları'nda yapılan değişikliklerin Ek'te yer alan tablo ile karşılaştırmalı olarak özetlendiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


EK: Uygulama Esaslarında Yapılan Değişiklikler (1 Sayfa)

Ekli Dosyalar