loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Kefalet Senetlerinin Kamu İhalelerinde Teminat Mektubu Olarak Kullanılması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Kamu İhale Kurumu’nun yazısına atfen, ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütler oluştuğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini teminen Kamu İhale Kurumunun ekte yer alan yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ekli Dosyalar