loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Kanada Montreal Limanında Sınırsız Genel Grev Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza ulaşan bir yazıda; Montreal Liman İdaresi tarafından 23 Nisan 2021 tarihinde yapılan açıklamada, CUPE LOcal 375 adlı Liman İşçileri Sendikası'nın 23 Nisan 2021 Cuma günü sabah 6:59'da MEA'ya, 72 saat önce olacak şekilde ve 26 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren başlamak üzere, "sınırısız genel grev" (unlimited general strike) bildiriminde bulunduğu belirtilmiş olup Montreal Limanı üzerinden Kanada ile ticaret yapan firmalarımızın Limandaki iş ve işlemlerdeki gecikmeleri dikkate almasında fayda olduğu hususu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.