loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/42) Hk.

Sayın Üyemiz,

10 Eylül 2021 tarihli ve 31594 sayılı Resmî Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/42) yayınlanmıştır.

Bu kapsamda, Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, Malezya menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem oranında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karara ilişkin ürünlerin GTİP Numaraları ekteki görüntüde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

EK:  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (1 Sayfa)

Ekli Dosyalar