loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza ulaşan yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2/9/2021 tarihli genel yazının kamuoyunda duyulmasını müteakip, konunun yazılı ve görsel medyada hukukçu ve uzmanlar tarafından değerlendirilmeye başlandığı, birçok farklı görüş dile getirildiği bildirilmektedir.

 

Hukukçu ve uzmanların konu hakkında farklı görüş belirtmeleri nedeniyle ortaya çıkan bilgi kirliliğine bağlı olarak uygulamada sorunlar oluşmuştur. Bu sorunların açıklığa kavuşturulmasını teminen, özellikle aşı yaptırmayan ve PCR testi ibraz etmeyen çalışanların iş sözleşmelerinin geçerli veya haklı sebep ile sona erdirilmesi veya bu kişilerin işyerlerine alınmaması durumunda çalıştırılmadıkları sürelerde ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konularında çalışma mevzuatında açık hükümler bulunmadığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüş ve değerlendirmeleri istenmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) tarafından TOBB’a gönderilen cevap yazısı ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ekli Dosyalar