loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Gaziantep Valiliği tarafından Odamıza iletilen yazıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 02.09.2021 tarih ve 99 sayılı yazısı tarafımıza ulaşmış olup ilgi yazıda işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında çalışanları bilgilendirmekle yükümlü olduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda;

  1. Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçiler, işyerinde karşılaşılabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler konusunda ayrıca yazılı olarak bilgilendirilecektir.
  2. Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da ayrıca bildirilecektir.
  3. Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada 1 kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,