loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Helal Belgelendirme Destekleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği  tarafından odamıza iletilen bir yazıda dünya genelinde Helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir Akreditasyon mekanizması kurulması, ihtracatçıların pazara güvenilir ürünlerle girmesi ve '' Türk Malı'' ,bareli ürünlerin itibar kazanmasını teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite helal belgeleri, Tiaret Bakanlığının 2014/8 sayılı '' Pazara Giriş belgelerinin desteklenmesine ilişkin'' kararı kapsamına alındığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda Helal akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum v e kuruluşların listesine Ticaret Bakanlıüğının Pazara giriş desteklerine ilişkin internet adresinden (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri) erişim sağlanabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.