loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Helal Belgelendirme Destekleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza ulaşan yazıda, Kamu kurumu olan Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin akredite edilmiş ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurtdışı pazara giriş belgeleri arasında yer almakta olduğu ve bu belgelendirme faaliyetleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümünün 2014/8 sayılı ''Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'' kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanabildiği bildirilmiştir.

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından sağlanan Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararın detaylarına www.hak.gov.tr internet adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.