loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Tarafından Açılan İhale

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza ulaşan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 60 E1 36ML niteliğinde yeni rayların temini için ihale açıldığı bilgisi verilmektedir.

İhalenin tahmini bütçesinin 55.440.000,00 (ellibeşmilyondörtyüzkırkbin) Fas Dirhemi (yaklaşık 5,29 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılması için aday tarafından 831.600,00 (sekizyüzotuzbirbinnaltıyüz) Fas Dirheminin (yaklaşık 79.360,23 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin Rabat Ticaret Müşavirliğimizle (rabat@ticaret.gov.tr) iletişime geçmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Detaylı Bilgi İçin

İHRACAT VE PAZAR GELİŞTİRME BİRİMİ

Ekli Dosyalar