loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

COSME Programı COS-DESİGN Proje Çağrı Teklifi

Sayın Üyemiz,

KOSGEB tarafından ulusal koordinasyonu yapılmakta olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonunca "COS-DESIGN-2015-3-03 "Supporting ıh e Production of Design - Based Consumer Goods" proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Çağrının Amacı; Tasarıma Dayalı Tüketim Mallarının Üretiminin Desteklenmesine yönelik bu çağrı yenilikçi çözümlerin pazara sunulmasındaki süreyi kısaltmak, yaratıcı çözümlerin uygulanmasının önündeki engelleri kaldırmak, ilgili ürünlere ve hizmetlere yönelik pazarın oluşması ile gelişmesini sağlamak ve dünya pazarlarında Avrupa KOBİ’lerinin rekabetçiliğinin arttırılmasını sağlamaktır.

AB Finansmanı

•             Projelerin eşfinansmanı için ayrılan toplam bütçe yaklaşık 4,000.000 Avro’dur.

•             Bir projeye sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 800,000 - 1.1)00.000 Avro’dur.

•             Bu çağrı kapsamında 4-5 projenin fonlanabileceği beklenmektedir.

•             Hibe uygun maliyetlerin % 50’si ile sınırlıdır.

Teklifler, sadece elektronik olarak 14/04/2016 saat 17:00’a (Brüksel saatiyle) kadar sunulabilecektir.