loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

COSME Programı Cluster Excelence Programme Proje Çağrı Teklifi Hk.

Sayın Uyemiz,

KOSGEB tarafından ulusal koordinasyonu yapılmakta olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından “Cluster Excelence Programme:Promoting Cluster Management Excelence Across the EU” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Çağrının amacı, Avrupa Birliği’nde ‘’world-class’’ kümelerin gelişimine katkı sağlayabilmek, KOBİ’lere daha nitelikli hizmet sunulmasını sağlayabilmek için küme yönetimlerini güçlendirmektir. Çağrı ile, kümelerin üyelerine en üst düzeyde katma değer oluşturacak şekilde hizmet sunmaları ve strateji geliştirmeleri ve Avrupa çapında kümeler arasında işbirliği kurulması amaçlanmaktadır.

AB Finansmanı;

  • Projelerin eşfinansmanı için ayrılan toplam bütçe yaklaşık 1.500.000 Avro’dur.
  • Bir projeye sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 214.000 Avro’du
  • Bu çağrı kapsamında 7 projenin fonlanabilcccği beklenmektedi
  • Hibe uygun maliyetlerin % 75’i ile sınırlıdır.

Proje başvurusu son başvuru tarihi 31/03/2016 - 17:00:00 Brüksel saati