loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI ÇAĞRISI VE BELİRTİLEN ÖNCELİKLİ ALANLAR

Avrupa Komisyonu tarafından, 11 Aralık 2019 tarihinde dünya kamuoyu ile paylaşılan “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören yeni bir strateji ortaya koymuştur. Bahse konu stratejiyle belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve bu alanda yapılacak Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına destek olmak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından Eylül 2020’de, Ufuk 2020 Programı kapsamında, “Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısının (European Green Deal Call)” açılması beklenmektedir.

Bu çerçevede, 1 milyar avro bütçeli yeni çağrı bünyesinde, Avrupa’nın iklim ve çevre ile ilgili zorluklarının üstesinden gelmek üzere öncelikli 11 alan altında 20 konu başlığı belirlenmiştir. Söz konusu çağrılara, araştırma kuruluşları, üniversiteler, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve yerel yönetimler, sosyal girişimciler ve gerçek kişiler başvuruda bulunabilecektir. Söz konusu çağrılar kapsamında desteklenecek alanlara ve çağrı koşullarına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı Çağrısının etkin bir biçimde anlatıldığı ve bahsi geçen konuya ait Bakanlık tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumlarına https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesilmutabakat-cagrisi-cevrimici-bilgi-gunu-gerceklesti adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Ekli Dosyalar