loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Alman İşbirliği Kurumu ve GSO İş Birliğinde Firmalara Sunulacak Mentörlük Hizmetleri Hk.

Sayın Üyemiz;

Alman İşbirliği Kurumu ve Odamız iş birliği ile yürütülen "İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi" projesi kapsamında işletmelerimizin verimliliklerinin arttırılması, dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi amacı ile;

-Yalın ve Dijital Dönüşüm,
- Enerji Verimliliği,
- Yeşil Dönüşüm,
- İnsan Kaynakları konularında mentörlük hizmetleri verilecektir.

Mentörlük hizmetleri her firmaya yukarıda belirtilen tüm konular için toplamda 4 ay süre ile verilecek ve süreç sonunda her firmaya "Verimlilik ve Yeşil Yol Haritası" hazırlanacaktır. Bu hizmetlerden faydalanacak işletmelerimiz yine proje kapsamında yetiştirilecek Dijital Dönüşüm Uzmanlarını istihdam ederek (6 aya kadar asgari ücretin %80 maaş desteği verilecektir) mentörlük hizmetlerinin sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.

 

YEŞİL DÖNÜŞÜM MENTÖRLÜĞÜ KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER

Yeşil Dönüşüm Mentörlüğü kapsamında her firma için aşağıda belirtilen alanlarda mentörlük hizmeti verilecektir.

Mentörlük Süresi: 16 hafta (Haftada 2 saat)

 1. Yeşil Mutabakat ile ilgili detaylı bilgilendirme ve eğitimler
 2. Kurumsal Karbon Ayak İzinin hesaplanması (Kapsam 1-2 ve3, ISO 14064 standardına göre)
 3. İşletmedeki atık yönetimi ve simbiyotik ilişkilerin incelenmesi ve yönlendirme
 4. Yeşil Enerji Sertifikası ve bu sertifikanın alınması ile ilgili bilgilendirme ve eğitimler
 5. ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması ile ilgili süreçler hakkında bilgilendirme ve eğitimler
 6. Su Ayak İzi konusu ile ilgili bilgilendirme ve eğitimler
 7. Yeşil Etiket konusu ile ilgili bilgilendirme ve eğitimler
 8. Mentörlük sonrası yeşil dönüşüm yol haritasının hazırlanması

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MENTÖRLÜĞÜ KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER

Enerji Verimliliği Mentörlüğü kapsamında her firma için aşağıda belirtilen alanlarda mentörlük hizmeti verilecektir.

Mentörlük Süresi: 16 hafta (Haftada 2 saat)

 1. Enerji Verimliliği eğitimleri
 2. Enerji Yöneticisi Danışmanlığı
 3. Örneklem metoduyla belirlenen noktaların ölçülmesi ve raporlanması
 4. Verimlilik Arttırıcı Proje Hazırlanması ve Enerji Bakanlığına sunulması ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme, (VAP Projesi)
 5. Verimlilik Arttırıcı Projenin Enerji Bakanlığı’na sunulması ile ilgili yönlendirme ve eğitimler
 6. Enerji Verimliliği ile ilgili finansman mekanizmalarının ve desteklerin anlatılması ve yönlendirilmesi
 7. ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması ile ilgili süreçler hakkında bilgilendirme ve eğitimler
 8. Mentörlük sonrası enerji verimliliği yol haritasının hazırlanması

 

İNSAN KAYNAKLARI MENTÖRLÜĞÜ KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER

Enerji Verimliliği Mentörlüğü kapsamında her firma için aşağıda belirtilen alanlarda mentörlük hizmeti verilecektir.

Mentörlük Süresi: 16 hafta (Haftada 2 saat)

 1. Personel Seçme ve Yerleştirme süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları
 2. Organizasyonel Yapı, görev yetki ve sorumlulukların gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları,
 3. İş Başı, oryantasyon ve adaptasyon süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve proaktif süreçlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları
 5. İşe devamlılık, izin yönetme, puantaj takibi, ücretlendirme ve bordrolama süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları
 6. Performans Yönetim süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları
 7. İş etiği ve sosyal uygunluk standartları kapsamına giren faaliyetler ve süreçlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları
 8. Hizmet İçi Eğitim süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları
 9. Özlük ve Zimmet Yönetim Faaliyetleri ve süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları
 10. Şikâyet ve Öneri Yönetimi ve Çalışan Memnuniyeti ile ilgili süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları
 11. İşten ayrılma mülakatları süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları
 12. İK Süreçlerinde Dijitalleşme İhtiyaçları
 13. Mentörlük sonrası insan kaynaklarının yol haritasının hazırlanması

 

YALIN VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MENTÖRLÜĞÜ KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER

Yalın ve Dijital Dönüşüm Mentörlüğü kapsamında her firma için aşağıda belirtilen alanlarda mentörlük hizmeti verilecektir.

Mentörlük Süresi: 16 hafta (Haftada 2 saat)

 1. Yalın üretim teknikleri eğitimleri
 2. Dijital dönüşüm eğitimleri
 3. Yalın lider yetiştirme programı ile firma içerisinde yalın lider yetiştirilmesi
 4. Yalın olgunluk seviyesi ile teşhis yapılması
 5. Değer katan ve israf oluşturan faaliyetlerin seçilen hatta belirlenmesi
 6. Firmada operasyonel verimliliği arttırma çalışmalarının yapılması
 7. Mentörlük sonrası yalın ve dijital dönüşüm yol haritasının hazırlanması

 

30 firmanın faydalanabileceği mentörlük hizmetleri için ekte yer alan formu eksiksiz olarak doldurmanız doğru firmaların seçilebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Formun aslının Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezimize (GSO-MEM) elden ulaştırılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Ekli Dosyalar