loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

PP multifilament ve PP tekstüreli multifilament iplik imalatı esnasındaki kayıp fire ve artık dese oranları hakkında

A – PP Multiflament iplik imalatı esnasındaki kayıp fire ve artık – dese oranları şu şekildedir:

Polipropilenin tahmil ve tahliyesi

Esnasında oluşan kayıp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. %  2

İmalat esnasında godete sarılan

Filamentlerden dolayı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %  5

Bobine sarılmayan kopuk filamentlerden

Renk değişimlerinden, bobin değişimlerinden

Ve kopmalardan dolayı hava ile emilen . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  %  5

Deseye ayrılan dökme filamentler, büküm

esnasında bükümlerde kalan ve büküme

giremeyen ve bobinden kesilerek çıkarılan

filament desesi . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %  2 
                                                                             TOPLAM . . . . . maksimum  %  14

B – PP Tekstüreli multiflament iplik imalatı esnasındaki kayıp fire ve artık – dese oranlarıda şu şekildedir :

Polipropilenin tahmil ve tahliyesi

Esnasında oluşan kayıp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %  2

İmalat esnasında godete sarılan

Filamentlerden dolayı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %  5

Bobine sarılmayan kopuk filamentlerden

Renk değişimlerinden, bobin değişimlerinden

Ve kopmalardan dolayı hava ile emilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%  5

Deseye ayrılan dökme filamentler, büküm

Esnasında bükümlerden kalan ve büküme

Giremeyen ve bobinden kesilerek çıkarılan

Filament desesi ve Fiksaj (terbiye) bölümünde

Kırılmalar esnasında ortaya çıkan deseler . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .%  2
                                                                     TOPLAM maksimum    %  14