loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İhracat Destek Ofisi

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında 13 Kasım 2018 tarhinde imzalanan “İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü” kapsamında Gaziantep Sanayi Odası’nın da içlerinde bulunduğu 16 ildeki 25 Odada “İhracat Destek Ofisleri” faaliyete geçirilmiştir.

Gaziantep Sanayi Odası İhracat Destek Ofisi, ihracatçı sayısının artırılması, mevcut ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi ve sorunlarına çözümler getirilmesi hedeflerini benimsemiştir. Ofisimiz;

Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi konulu tebliği kapsamında UR-GE projeleri geliştirme ve yürütme,

  • Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı ihracat destekleri konusunda bilgilendirme ve yönlendirme,
  • İhracatta karşılaşılan sorunlar ile ilgili gerekli raporlamayı gerçekleştirerek çözüm önerileri sunma,
  • Yurtdışı pazarlama faaliyetleri organizasyonları gerçekleştirme (alım heyeti, ticaret heyetleri vb.)
  • İhracat yapan firmaların vize işlemlerine yardımcı olma hususunda davet mektubu ile destek verme

Konularında üyelerimize hizmet vermektedir.