loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Sicil Departmanı

GÖREVLERİ

Sicil Dairesi, sanayici vasfına haiz firmaların tüm kayıt işlemlerini yapmak ve sanayici niteliğindeki firmaları Odaya kayıt olmaya davet etmekle yükümlüdür. Üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri izleyip kayıtlara geçirmek, üyelik kayıtlarının silinmesini gerektiren durumlarda firmaların Odadaki kayıtlarının silinmesini sağlamak, üyeler ve üyelikle ilgili olarak mevzuatta öngörülen askıya alma, askıdan indirme işlemlerini yapmak, üyelerle ilgili NACE kodu ve meslek grubu değişiklikleri çalışmalarını yürütmek Sicil Dairesinin başlıca görevleri arasındadır.

Sicil Dairesi; kayıt, kapanış ve askı işlemleri ile ilgili bilgileri haftalık olarak hazırlar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterin onayına sunar.

Oda Sicil Kayıt Sureti,
Faaliyet Belgesi,
Firma Ortakları Belgesi (A.Ş.’ler için),
Ortaklık Teyit Belgesi (Ltd. Şti. için),
İhale Durum Belgesi,
Ticaret Sicil Gazetesi onayı v.b. belgelerin düzenlenmesi işlemlerini yapar.