loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Üye Deneyimi ve Memnuniyeti

 • Üye olacak firmalara odanın hizmetleri hakkında danışmanlık hizmeti vermek.
 • Meslek komite toplantılarına katılarak üyelerin ihtiyaçlarını almak ve ihtiyaçlar doğrultusunda öneriler geliştirmek,
 • Üye iletişim kanallarını kontrol ve takip etmek,
 • Üyelerin Oda’nın tüm hizmetlerinden aktif bir şekilde yararlanmasını sağlamak, takip etmek, pazarlama çalışmaları yapmak,
 • Üye hizmetlerinin iyileştirilmesi ile hizmet çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması çalışmalarını yürütmek,
 • GSO web sitesinin Üye Hizmetleri bölümünün güncel ve kullanıcı dostu olmasını sağlamak,
 • Üye iletişim kanallarından gelen bilgiler doğrultusunda, üyelerin talep, şikayet ve beklentilerine yönelik hizmet geliştirme önerilerinin ve yeni hizmetlerin planlama çalışmalarının koordine edilmesi,
 • Hizmetlere yönelik üye istek, beklenti, memnuniyet ve bağlılıklarının etkin bir şekilde ölçülmesine yönelik olarak araştırma, analiz, değerlendirme ve anket çalışmalarının yapılması, incelenmesi ve sadakat programları ile geliştirilmesi,
 • Geliştirilen veya yeni hizmetlere yönelik mevzuatın ve bunlara yönelik tanıtıcı bilgi ve dokümanların ilgili birimler ile birlikte hazırlanması, duyurulması ve yayınlanması,
 • İştirakler tarafından sunulan hizmetler hakkında üyelerden gelen talep ve şikayet doğrultusunda ilgili şirket ile iletişimin sağlanması, öneriler geliştirilmesi,
 • Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetlerinin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzeltici, önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi,
 • Biriminin faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması.
 • Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunun sağlanması,