loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Kurumsal İletişim

 GÖREVLERİ

 • Odadaki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için ulaşım, temizlik, ikram vb. hizmetlerin organizasyonunu sağlamak, oda içi tüm mekanların günlük, haftalık ve aylık temizliklerinin yapılmasını sağlamak,
 • Odaya gelen misafirlerin ağırlanması, gerektiği durumlarda ulaşımlarını, yemek organizasyonlarını ve konaklamalarını sağlamak,
 • Oda santrali ile iç ve dış iletişimi sağlamak,
 • Genel evrak takibinin sağlanarak odaya gelen her türlü evrak ve oda tarafından gönderilen evrakların kayda alınarak Evrak Kayıt sisteminde takibini ve ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,
 • Odaya gelen ve odadan giden tüm evrakların fiziki ve elektronik ortamda arşivlenmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter’in Oda ile ilgili randevu, seyahat, yazışma, toplantı, haberleşme, duyuru gibi her türlü faaliyetlerinin organize ve koordine edilmesini, bunlara ilişkin idari ve genel hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak,
 • Oda içi organizasyonların ve ödül törenlerinin yapılmasını sağlamak, Oda tarafından gerçekleştirilen toplantı, eğitim, seminer, konferans, sergi vb. etkinliklerin idari organizasyonunu yapmak,
 • Kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile Oda'nın yapmış olduğu işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı sağlamak,
 • Sanayinin ihtiyacı olan kalifiye eleman temini için çalışmalar yapmak,
 • Oda toplantı salonlarının gerek üyelere, gerekse dış kaynaklara tahsisini sağlamak, toplantıları organize etmek,
 • Oda Yönetim Kurulu ve Meclis toplantılarının belirlenen gün, saat ve yerde yapılmasını sağlayarak zemin hazırlıklarını tamamlamak, toplantı duyurusunu hazırlayarak zamanında yapılmasını sağlamak, toplantı katılımcılarından teyit alınması, toplantı katılım cetvellerini tutmak, toplantı tutanaklarını yazarak alınan karar ve toplantı gündeminin kayıtlarını tutmak, saklamak, alınan kararları ilgili servis sorumlularına ve makamlara aktarmak,
 • Gaziantep’ te ihtisas ve uluslararası fuarların organize edilmesini sağlamak, fuar açılış töreni organizasyonunu yapmak, yapılması planlanan fuarların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne başvurusu için gerekli yazışmaları yapmak, fuar denetimini yapmak ve fuar bitiminde Fuar Denetim Raporunu hazırlayarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne göndermek,
 • Odamıza gelen fuar duyurularını ilgili sektör üyelerine duyurarak, fuarlara katılmak isteyen üyelerimize destek hizmetleri vermek,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu’nun oda içi ve oda dışındaki toplantı, eğitim, seminer, konferans, sergi vb. etkinliklerinin idari organizasyonunu yapmak,