loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Kobi Geliştirme ve Sanayi Dönüşüm Dairesi

GÖREVLERİ 

 • Gaziantep sanayisinin daha teknolojik ve katma değeri yüksek ürünler üretmesine ve sanayinin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak için çalışmalar yapmak.
 • Üyelerin Gelişimine katkı sağlayacak başta Savunma ve Medikal Sanayi Sektörü ile ilgili fuarlar olmak üzere tüm sektörlerle ilgili fuarların takibi ve üyelerin katılımının sağlanması. 
 • Üyelerin Savunma Sanayii Başkanlığı’nın başlattığı Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı(EYDEP) Programına katılımının sağlanması
 • Üyelerimizin Savunma Sanayi Offset Uygulamaları kapsamındaki projelerden pay almaları için çalışmalar yapılması
 • Üyelerimizin Medikal Sanayi Offset Uygulamaları kapsamındaki projelerden pay almaları için çalışmalar yapmak
 • Savunma Sanayi ve Medikal Sanayi İhalelerinin takibinin yapılarak ilgili üyelere duyurulmasını sağlamak
 • Savunma Sanayine çalışan Özel ve Vakıf firmaları ile ilgili üyelerimizin işbirliği yapması, savunma sanayine yönelik üretim yapmaları veya bu firmalara tedarikçi olmaları için çalışmalar yapmak.
 • Medikal Sanayine çalışan Özel ve Kamu kurumları ile ilgili üyelerimizin işbirliği yapması, medikal sanayine yönelik üretim yapmaları veya bu firma ve kurumlara tedarikçi olmaları için çalışmalar yapmak
 • Gaziantep’te üretim faaliyeti olan tüm sektörlerin gelişimi ve teknolojik dönüşümü için çalışmalar yapmak. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde çalışmalar yürütmek
 • Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Teknolojik gelişmelerin takip edilerek üyelere aktarılmasını sağlamak

Birim Personeli

Veysel Çelebi
Veysel Çelebi
Müdür
veysel@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (340)
+90 (342) 230-1682
Barış Cansız
Barış Cansız
Uzman
baris@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (344)