loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri

GÖREVLERİ 

Odada kullanılan her türlü elektrikli ve elektronik makine ve teçhizatın kullanımı, kullanıma hazır halde tutulması, bakım ve onarımı hakkındaki işlemlerin yerine getirilmesi.

Odada kullanılan her türlü bilgisayar ve malzemelerin, programların alımı, kullanımı, veri tabanının oluşturulması, verilerin girilmesi, saklanması, kullanılmasına yönelik işlemlerin yapılması.

Oda faaliyetlerine yönelik olarak dışarıdan ihtiyaç duyulan elektronik bilgi kaynaklarına ulaşımın sağlanması, iç veriler ve dış verilerin uyum ve koordinasyonunun sağlanması, üyelerle elektronik bilgi sisteminin kurulması.

 Bina genelindeki aydınlatma ısıtma ve soğutma işlerinin takibini sağlamak için sistem kurulması.