loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Tekstil ve Gıda Sektörlerinde Atık Yönetimi Kurallarını Düzenleyen Taslak Mevzuat

Sayın Üyemiz,

Avrupa Komisyonu tarafından Atık Çerçeve Direktifini revize eden taslak mevzuat yayımlanmış olup, mevzuat ile iklim değişikliği ile mücadelede öncelikli sektörlerden tekstil sektöründe atıkların ayrı toplanmasına yönelik sorumluluğu ‘üretici' ye veren Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’ nun (GÜS) tüm AB ülkelerinde 1 Ocak 2025 tarihi ile zorunlu hale getirilmesi öngörülmektedir. Gıda sektöründe atık oluşumunun önlenmesine yönelik tedbirleri de kapsayan taslak ekte bilginize sunulmuştur.


Bu çerçevede,  tekstil sektörü (tekstil, hazır giyim, ev tekstili, ayakkabı) açısından GÜS sorumluluğuna sahip ekonomik operatörden (ürünü AB’deki nihai tüketiciye sunan üretici, distribütör, ithalatçı) ürünün sürdürülebilirliğine göre azalan oranda eko-modülasyon esasında GÜS ücretleri tahsil edilmesi; sürdürülebilirliğe göre azalan oranda tahsil edilen GÜS ücretinin üreticiyi daha sürdürülebilir ürün üretmeye teşvik ederken, toplanan ücretlerin tekstil atıklarının ayrı toplanması, ayrıştırılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesine yönelik yatırımları finanse etmesi amaçlanmaktadır.

Hollanda’da da 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren tekstil ürünleri için genişletilmiş üretici sorumluluğu (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, UPV-EPR) yürürlüğe girmiş olup, ilk kez Hollanda’da piyasaya sürülen giyim ve ev tekstili kategorilerinde yeni üretilen tüm tekstil ürünlerini kapsamaktadır.

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Ekli Dosyalar