loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Çalıstayı

Sayın Üyemiz,


GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı tarafından desteklenen "Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi"
kapsamında, GAP Bölgesinde pompaj sulamanın yapıldığı alanlarda su ve enerjinin etkin kullanımı için
sahada durum tespitleri ve çözüm önerileri araştırılmıştır.


Tespitlerin ve çözüm önerilerinin paylaşılması ve ilgililerden gelecek farklı önerilerin ele alınması
amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğiyle 07 Haziran 2023 tarihinde Mardin Artuklu
Üniversitesi Rektörlük binasında "Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Çalıştayı" düzenlenecektir.
Programın bir kısmında akademik çalışmalar sunulacak, diğer kısmında ise kamu kurum ve kuruluşlardan
uzman ilgililerin, özel sektör ve STK'ların temsilcilerinin katılacağı çalıştay gerçekleştirilecektir. İlgili
kurum ve kuruluşların, akademisyenlerin ve uygulayıcıların katkı ve katılımları beklenmektedir.


Çalıştay ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.tarsev.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Katılım sağlayacak konu uzmanı
personelin web sitesi üzerinden kayıt yapması ve iletişim bilgilerini 26 Mayıs 2023 tarihine kadar
tarsev@artuklu.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir. İhtiyaç olması halinde söz konusu personel ile
sunum yapılması için geri dönüş yapılacaktır.


Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla.

Ekli Dosyalar