loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Uygulama Tüzüğü Gayriresmi Tercüme

Sayın Üyemiz,

 Avrupa Birliği iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatının gerektirdiği dönüşüm ve ilave sera gazı azaltım hedeflerinin Avrupa sanayisi üzerinde yaratacağı maliyet karşısında Avrupa’nın rekabetçiliğinin korunabilmesi ve üretimin, emisyon azaltım hedefi AB’den az olan ülkelere kaymasının (karbon kaçağının) önlenmesi için “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM /CBAM)” ile Avrupa Birliğinin ithal edeceği belirli ürünler için karbon vergisi uygulamasını getirmiştir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM /CBAM) 1 Ekim 2023 tarihinde uygulamaya girecek ve ithalatçılar için ilk raporlama dönemi 31 Ocak 2024’de sona erecektir. Mali yükümlülükler ise 1 Ocak 2026’da başlayacaktır.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması başlangıçta, üretimi karbon yoğun olan ve karbon kaçağı riski en yüksek olan belirli malların ve seçilmiş ara malların ithalatına uygulanacaktır. Başlıca mal ve ara mallar; çimento, demir ve çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve son zamanda eklenen hidrojen olarak belirlenmiştir.

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının geçiş dönemine ilişkin raporlama yükümlülükleri hakkında Uygulama Tüzüğünü 17 Ağustos 2023 tarihinde yayımlamıştır.

Söz konusu Tüzük, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olup, gayriresmi çeviri ekte yer almaktadır. Tüzükle beraber, işletmelerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla rehber dokümanlar da paylaşılmıştır.


Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,

 

 

Ekli Dosyalar