loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER) Duyurusu

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, ulusal enerji politikaları çerçevesinde enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan proje ve çalışmaların kamuoyuna duyurulmasını ve teşvik edilmesini tüm dünyada olduğu gibi etkin bir politika aracı olarak değerlendirmektedir.

Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, endüstriyel işletmeler arası bilgi alışverişinin artırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER)" düzenlenmektedir.

Bakanlık tarafından bu yıl yirmidördüncü kez düzenlenecek olan Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER), Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması Usul ve Esasları, https://enerji.gov.tr/evced-bilinclendirme-enerji-verimliligi-konulu-yarismalarimiz linkte yer almaktadır.

Bu kapsamda, yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.