loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Mücbir Sebep Hakkında

           Bilindiği üzere, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İli Gürün ilçesinde mücbir sebep hali ilan edilmiş olup, bu yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunları uygulaması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar,bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.


Konuyla ilgili olarak, noterlerin ve ilgili odaların beyanname/bildirim işlemleri için mücbir sebep uygulamasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 24.02.2023 tarih ve 16903 sayılı yazı ekte gönderilmiştir.

 Saygılarımızla.

 

EK: Gelir İdaresi Başkanlığının 24.02.2023 tarih ve 16903 sayılı yazısı