loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sayın Üyemiz,

14.05.2022 tarih ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de  “Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ( Seri No:20)” yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanabilecektir.

Ayrıntılı bilgiye ekte yer alan tebliğden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ekli Dosyalar