loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Sürecinin Ertelenmesi

Sayın Üyemiz

23 Aralık 2023 Tarihli ve 32408 Sayılı Resmî Gazetede "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda,

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) uygulamasında 2023 yılı sonu itibariyle zorunlu hale gelmesi planlanan nihai kayıt yükümlülüğü takvimi;

  • Yıllık 1000 ton ve üzeri miktarda imal veya ithal edilen maddeler için 31 Aralık 2026
  • Yıllık 100 ton ve üzeri miktarda imal veya ithal edilen Sucul Akut 1 ve/veya Sucul Kronik 1 (H400, H410) zararlılık kategorisinde olan maddeler için 31 Aralık 2026
  • Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda imal veya ithal edilen toksik Kategori 1A veya 1B zararlılık kategorisinde olan maddeler için 31 Aralık 2026
  • Yıllık 100 ile 1000 ton arası miktarda imal veya ithal edilen maddeler için 31 Aralık 2028
  • Yıllık 1 ile 100 ton arası miktarda imal veya ithal edilen maddeler için 31 Aralık 2030

şeklinde revize edilmiştir.

İlgili yönetmelik değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.