loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İnşaat Malzemeleri Sanayinde Sürdürülebilirlik Webinarı

Sayın Üyemiz,

Günümüzde, inşaat malzemeleri sanayisi, çevresel ve toplumsal sorumlulukları gözeterek Avrupa Yeşil Mutabakatı ilkeleri kapsamında Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesini desteklemek ve ihracatımızda rekabetçiliğimizin geliştirilmesinin yanı sıra, ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki yerinin korunması ve güçlendirilmesi ile yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından da önem arz eden ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesi hedeflenmiştir.

Bu yaklaşım, doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği ve atık azaltma gibi önemli konuları ele alarak sektörün daha çevre dostu ve ekonomik olarak sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak ve ihracatımızda yaşanabilecek problemleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede;

Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) geliştirilmesi projesi kapsamında 19 Eylül 2023 Salı günü "İnşaat Malzemeleri Sanayinde Sürdürülebilirlik" konularının ele alınacağı online (webinar) düzenlenecektir. Webinar etkinliğine yönelik gündem ve katılım bilgileri aşağıda yer almakta olup; katılım sağlayacak yetkililerin isim, unvan ve iletişim bilgilerinin 18 Eylül 2023 Pazartesi gününe kadar cevreetiketi@csb.gov.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

PROGRAM AKIŞI; 

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

WEBİNAR PROGRAMI

 

14:00-14:15

Türkiye Çevre Etiketi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Tanıtımı

Prof. Dr. Ülkü Yetiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

14:15-15:15

İnşaat Malzemeleri Sanayinde Sürdürülebilirlik

Prof. Dr. Burak Uzal

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi

15:15-15:30

SORU & CEVAP

Katılım Linki:

https://zoom.us/j/92422638408?pwd=KzdmdlVvYjFRU1RIUFdGb1puL0swZz09

Şifre: 317510