loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Gaziantep Triko Kümesi UR-GE Projesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığının “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge” kapsamında, Gaziantep Sanayi Odası olarak “Gaziantep Triko Kümesi” adıyla bir UR-GE projesinin uygulanması kararı alınmıştır.

Bu proje ile Triko örgü sektöründe faaliyet gösteren Odamız üyesi firmaların, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin arttırılması, yeni işbirlikleri geliştirmesi ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir.

PROJE KAPSAMI

UR-GE projelerinin uygulama aşamaları ve firmalara sağladığı avantajlar aşağıdaki gibi özetlenmektedir.

 • Proje süresi en fazla 3 yıldır ve her bir alt faaliyet Bakanlık onayına tabidir. Proje süresince gerçekleştirilecek her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75'i Ticaret Bakanlığı tarafından firmalara geri ödenmek suretiyle desteklenir ve %25'i katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak ödenir.
 • İhtiyaç Analizi: Projenin ilk aşaması, şirketlerin ihracat potansiyellerini belirlemek için ihtiyaç analizi, sektör ve pazar analizleri yapılmasıyla başlar. Ardından proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanarak yol haritası belirlenir. Amaç, firmaların ihracat potansiyellerini belirleyip, bir yol haritası oluşturmaktır.
 • Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: Proje yol haritasına uygun olarak, firmalara ihracat kapasitelerini artırmak ve geliştirmek için eğitim ve danışmanlık programları düzenlenir. Bu kapsamda uluslararası pazarlama, sözleşme ve tahkim süreçleri, ödeme ve teslim yöntemleri, ihracat destekleri, kalite yönetim sistemleri ve ticari bilgi kaynakları gibi konularda eğitimler verilir.
 • Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri: Belirlenen hedef ülkeler için online/fiziki B2B ikili iş görüşmeleri, yurtdışına ticaret heyeti gönderme ve yurtdışından alım heyeti getirme gibi pazar ve müşteri bulma gibi faaliyetler gerçekleştirilir.
 • Tanıtım Faaliyeti: Proje kapsamında, istek doğrultusunda, ortak bir web sitesi tasarımı, tanıtım filmi ve broşürü oluşturulur ve küme logosu tasarımı destek kapsamındadır.

BAŞVURU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Gaziantep Sanayi Odası üyesi olmak.
 • Triko örgü sektöründe faaliyet gösteren imalatçı ve/veya ihracatçı olmak.
 • UR-GE projesine başvuracak firmaların, Türk Ticaret Kanunu'nun 124. maddesinde belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyetlerde bulunan kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketi statülerinden birine sahip olmaları gerekmektedir (şahıs firmaları katılım gösteremez).
 • Başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak.
 • Bir şirket en fazla 3 UR-GE projesine katılımcı olarak yer alabilir.
 • UR-GE projesine katılmak isteyen şirketlerin DYS (Devlet Yardımları Sistemi)'de yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunludur.
 • Turquality desteğinden faydalanan firmalar bu projeden yararlanamazlar.
 • Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyetleri gibi ana faaliyetlere dahil olmak için firmaların ihtiyaç analizi ve eğitim/danışmanlık programlarına katılmaları gerekmektedir.
 • UR-GE projesine başvuran firmaların iş birliğine açık olmaları ve projenin süresince aktif katılım sağlamaları önemlidir.

Projeye başvuru yapacak üye firmalarımızın 22.12.2023 gününe kadar ekte yer alan URGE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı'nı doldurarak gizem.bozo@gso.org.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri ve talep yazısının aslını Gaziantep Sanayi Odası’na elden iletmeleri gerekmektedir. Katılımcı şirket talep yazılarında, şirketi temsil ve imza yetkili kişinin adı, soyadı, unvanı, tarih, şirket kaşesi ve imzası bulunmalıdır. Bu bağlamda, katılım şartlarının dikkatle incelenmesi ve talep yazısının dikkatli bir şekilde doldurulması önemle rica olunur.

Bilgilerinize sunulur.

Detaylı Bilgi İçin

İHRACAT VE PAZAR GELİŞTİRME BİRİMİ

GİZEM BOZO

0342 221 09 00 (173)

Ekli Dosyalar