loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

FORM-A MENŞE BELGESİ Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

“Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 12.10.2021 tarihli ve 68108993 sayılı yazıda özetle, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) aldığı bir karar kapsamında Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi’nden kaynaklanan söz konusu avantajın, 12.11.2021 tarihinden itibaren ortadan kalktığı belirtilmiştir. Bu itibarla, MEDOS üzerinden Rusya Federasyonu’na FORM-A Belgesi düzenlenememesini teminen sistemde gerekli düzenleme yapılmış olup, ilgili ülkeye FORM-A Belgesi için ihracatçılarımız tarafından onay başvurusunda bulunulamayacağı daha önce Birliğimizce duyurulmuştu. Bu defa, söz konusu Bakanlıktan alınan 10.11.2021 tarihli ve 68980590 sayılı yazıda da bahse konu AEB kararının AEB’ye üye tüm ülkeler için geçerli olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla, AEB üyesi ülkelere FORM-A düzenlenmemesine yönelik MEDOS’ta gerekli çalışma yapılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur.