loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

EKONOMİYE DAİR ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

EKONOMİYE DAİR ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Not : Bu bilgiler TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) tarafından odamıza gönderilen bültenden alınmıştır.

Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler(14 - 20 Aralık 2023)

Perakende ticaret ilke ve kurallarına düzenleme Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette kamuoyundan gelen görüşleri de dikkate alarak üretici, tedarikçi ve işletmeler arasındaki ticari ilişkilerle ilgili düzenlemeye gitti.
Bakanlık tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklere uyum kapsamında, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik öngören taslak hazırlanarak 24 Ağustos 2023'te ilgili kuruluşların ve kamuoyu görüşüne açıldı.
Ticaret Bakanlığına ulaşan görüşlerin değerlendirilmesi neticesinde, yönetmelik, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla uyumlu şekilde hazırlandı.Yönetmelikle, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde karşı tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına neden olan faaliyetler, "haksız ticari uygulama" olarak tanımlanarak yasaklandı. Bu kapsamda, karşı tarafın herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlanması, kampanya maliyetinin, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtılması, tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ticari ilişkinin şartlarının, yazılı veya elektronik ortamda yapılan sözleşmeyle belirlenmemesi, sözleşmede tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren veya açık ve anlaşılır olmayan hükümlere yer verilmesi yasaklanarak idari para cezasına bağlandı. Ürün talebini doğrudan etkileyen herhangi bir hizmet verilmediği halde karşı taraftan prim ve bedel alınması, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişlerin, ürünün teslim tarihinden önceki 30 gün içinde iptal edilmesi, ürünlerinin tesliminden sonra bozulma gibi maliyetlerin karşı tarafa yansıtılması ve satılamadığı gerekçesiyle iade edilmesi gibi faaliyetlere idari para cezası uygulanacak. İdari ve cezai yaptırımlara veya müşteri şikayetlerine ilişkin maliyetlerin üretici veya tedarikçiye yansıtılması, kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle karşı tarafa ticari misillemelerde bulunulması, işletme ölçeği ile ürün ve faaliyetlerine ilişkin esaslı hususlarda gerçek dışı veya yanıltıcı açıklama veya bildirimde bulunarak karşı tarafın zararına sebep olunması gibi durumlarda da idari para cezası verilecek

TMSF sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltti.
TMSF'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin 7 Aralık 2023 tarihli sayısında yayımlandı.
Buna göre, 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltildi.
Söz konusu karar, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4. maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve 32380 sayılı Resmi Gazete 'de ilan edilen yeniden değerlendirme oranına dikkat edilerek alındı

Gıda katkı maddelerine AB uyumlu düzenleme
Avrupa Birliği'nin (AB) gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarını belirleyen mevzuatta yaptığı düzenlemeler dikkate alınarak Türkiye'deki mevzuatta da buna paralel değişikliklere gidildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle AB tüzüğündeki değişiklikler Türkiye'nin mevzuatına yansıtıldı. Bu kapsamda "E 422 Gliserol", "E 475 Yağ Asitlerinin Poligliserol Esterleri ve E 476 Poligliserol Polirisinoleat", "E 471 Yağ Asitlerinin Mono- ve Digliseritleri" adlı gıda katkı maddelerine ait spesifikasyonlar değiştirildi.Bu değişikliklerle toksik elementler kabul edilebilir seviyeleri düşürüldü. Bazı safsızlıklar için maksimum limitler belirlendi. Maksimum erusik asit içeriği oluşturuldu ve arsenik, kurşun, cıva ile kadmiyum için maksimum limitler aşağı çekildi.
Bebekler ve küçük çocuklar için daha düşük olmak üzere "3-monokloropropan diol (3-MCPD)" ve "3-MCPD yağ asidi esterleri" ile "glisidil yağ asitleri esterleri (glisidol olarak ifade edilir)" için yeni limitler belirlendi.

Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.
Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Bu oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.
Trafik sigortası azami primi, 2024 mayıs ayından itibaren ise "hasar maliyet endeksi"ne göre belirlenecek.
Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.

AR-GE ve tasarım faaliyetleri desteklerine düzenleme
AR-GE ve teknoloji merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgesi işletmelerinde araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek amacıyla uygulanan indirim, istisna, destek ve teşvik tutarları yeniden belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, AR-GE ve teknoloji merkezi işletmeleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 2 milyon lira ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri, bu tutarın yüzde 3'ünü pasifte geçici bir hesaba aktaracak. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 100 milyon lirayla sınırlı olacak.
Karar, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
Resmi Gazete'de yer alan karara göre ilaç fiyatlandırmasındaki euro kuru güncellendi. Daha önce 14 lira olarak uygulanan güncel euro değerine yüzde 25 zam geldi.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuruna artış uygulandı. İlaç fiyatlarına gelen yüzde 25'lik zam kararı 25 Aralık 2023 tarihinde itibaren yürürlüğe girecek.
Kararla, güncel bir euro değeri yüzde 25 arttırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Güncel euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.
Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu. Söz konusu karar 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat etiketleri görünür olacak
Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat etiketleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik ile etiketlerin nerelere konulacağı netlik kazandı.

Buna göre, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak ya da takılacak.
Yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı 104 bin liraya yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvurularda 2024 yılı için parasal sınır 104 bin lira olarak belirlendi.
Ticaret Bakanlığınca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ıncı maddesinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan tebliğe göre, Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı yüzde 58,46 oranında artırıldı. Buna göre, 2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104 bin TL altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin görevli olduğu belirtildi.

  Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (23-29 Kasım 2023)

 

İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisi (KDV) indirim hakkının kaldırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırıldı.

İthalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkının da kaldırılması uygun bulundu.

EFT/FAST’lerde %50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı.

TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.

1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.

Yeniden değerleme oranı 2023 için %58,46 olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının, 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor

Katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik

TCMB, mevduat ve katılım fonlarının vadelerinde değişiklik yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türlerinde değişikliğe gitti.

TCMB'nin Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Katılma hesapları, 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık kar payı ödemeli) olarak açılabilecek hesaplar olarak değiştirildi.

Hayvancılık destekleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılıkta sürdürülebilirliği sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla 2023'te uygulanacak birçok destek kalemini yüzde 100-150 artırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hayvancılıkta sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlamaya yönelik birçok destek kaleminde yüzde 100-150 artış yapıldı.

Bu kapsamda, 2022'de 12 bin lira olan sürü yöneticisi (çoban) desteği, 2023'te yüzde 150 artışla 30 bin liraya çıkartıldı. Koç ve teke alım desteği, küçükbaş hayvan ıslahının sağlanması, verimliliğin ve sürü kalitesinin artırılması amacıyla 2023'te hayvan başına 2 bin lira olarak uygulanacak.

Buzağı desteği, 2022'de kriterleri sağlaması durumunda 900 TL/başa kadar verilirken 2023 yılı için yüzde 133 artışla 2 bin 100 TL/başa çıkartıldı. Bu destek 2023'te doğan her buzağı için verilecek.

Düve alım desteğinin ise hastalıktan ari işletmeler için yüzde 50 hibe oranında uygulanmasına başlanacak. Anaç koyun keçi desteği, 2022'de 50 TL/baş iken 2023 için yüzde 100 artışla 100 TL/başa yükseltildi

Yatırım projelerinin stratejik önceliğine dair düzenleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuru yapacak projelere ilişkin yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları belirledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aracı bankalara finansman başvurusu öncesinde Bakanlık değerlendirmesini almak üzere yapılacak başvurular, stratejik ve proje bazlı yatırım teşvikleri ile hamle programı kapsamındaki desteklerden yararlanan ya da "stratejik öncelikli ürün listesi" veya "teknoloji alanları listesi" kapsamında bir ürünün üretilmesi ya da teknoloji alanında geliştirme faaliyetleri ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeleri olan yatırımcılar tarafından yapılabilecek.

Finansman programından yararlanmak isteyen yatırımcılar, Bakanlık değerlendirmesini müteakip, Bakanlıktan alacakları görüş yazısıyla aracı bankaya finansman başvurusunda bulunacak.

Başvuru öncesinde projelerine ilişkin Bakanlık değerlendirmesini almak üzere başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar, bu başvurularını Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik portal üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru tarihi itibarıyla AR-GE harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar lira olması gerekiyor.

Finansman programından yararlanan yatırımcılara söz konusu yatırımları için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği sağlanmayacak.

Anonim ve limited şirketlerde asgari sermaye tutarı artırıldı

Yeni düzenleme ile birlikte, anonim şirketler en az 250 bin TL, limited şirketler ise 50 bin TL sermayeyle kurulabilecek.

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren anonim şirketler en az 250 bin TL, limited şirketler ise 50 bin TL sermayeyle kurulabilecektir.

Sermayesi belirtilen tutarın altında olan mevcut şirketler için ise bu aşamada sermaye artırımı yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin değişiklik

Portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliğinin 20'nci maddesinin yedinci fıkrasında değişikliğe gidilmiştir.

Portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamada, "Portföy yöneticileri ve fon hizmet biriminin Şirket bünyesinde oluşturulmuş olması halinde fon müdürü, Şirket tarafından tam zamanlı ve münhasıran bu görevleri yerine getirmek üzere istihdam edilir. Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket bünyesinde oluşturulması gereken birimlerde görevli diğer ihtisas personeli de, bu Tebliğde belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, tam zamanlı olarak ve münhasıran ilgili görev için istihdam edilir. Lisanslamaya ilişkin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde portföy yöneticisine bağlı yardımcı olarak çalışan personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına sahip olması zorunludur. Portföy yöneticisi yardımcısı olarak en fazla üç yıl çalışılabilir. Portföy yöneticiliği için Kurul düzenlemelerinde aranan lisansların edinilmesi halinde bu süre beş yıla kadar uzayabilir” denildi.

Düzenlemeye, "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yatırım danışmanlığı faaliyet yetki belgesi almış ve araştırma uzmanının yatırım danışmanı olarak görevlendirildiği Şirketler tarafından bu Tebliğin 20’nci maddesinin yedinci fıkrasına en geç 30/6/2024 tarihine kadar uyum sağlanması zorunludur" maddesi eklendi.

BDDK'dan Adabank'ın katılım bankası olarak değiştirilmesine izin

BDDK, Adabank'ın katılım bankası olarak niteliğinin değiştirilmesine izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), Adabank AŞ'nin katılım bankası olarak niteliğinin değiştirilmesine izin verdi.

BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamada, "Mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank AŞ’nin katılım bankası olarak niteliğinin değiştirilmesi talebinin değerlendirilmesi neticesinde; Banka'ya, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “katılım fonu kabulü” ile (t) bendinde belirtilen “finansal kiralama işlemleri” konularında faaliyette bulunma izni verilmesine karar verildi. Karar ile birlikte anılan maddenin ikinci fıkrası kapsamında Bankanın “mevduat kabulü” izninin iptal edilmesi kararlaştırıldı" denildi.

Elektrikli araç ithalatına ilişkin düzenleme

Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli araçların ithaline ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından bazı elektrikli araçların ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen “İzin Belgesi” aranacak.

İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekecek.

İzin Belgesi düzenlenebilmesi için; ithalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması istenecek.

 

Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de

Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Aile ve Gençlik Fonu (Fon) kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete yayımlandı.

Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Aile ve Gençlik Fonu (Fon) kurulacak.

Kamu tüzel kişiliğini haiz fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacak.

Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı olmak üzere beş kişiden teşekkül edecek ve Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınacak.

Fon yönetim kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Fonun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek

 

 Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (30 Mart – 5 Nisan 2023)

KKM'de faiz tavanı kalktı

Hazine destekli TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona erdi. Asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak ve KKM faizi için üst sınırı banka belirleyecek.

İlgili karar metninde, "Bu Karar kapsamında destekten faydalanacak KKH'lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir." ifadeleri kullanıldı. Dövizden dönüşümlü olan KKM'lerde tavan 26 Ocak'ta kaldırılmıştı.

KKM ile ilgili iki yeni düzenleme

Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Aralık'a kadar açılmış olması şartı, 31 Mart 2023'e uzatıldı. Yeni düzenlemeyle ilgili hesaplarının vadesini belirleyen madde de değiştirildi.

TCMB taraflı Kur Korumalı Mevduatlarda tarih kapsamı genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu Döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının açılma tarihi 31 Mart 2023'e uzatıldı. Bir önceki düzenlemeye göre bu tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

Yeni düzenlemeyle vade sınırlamasının da kaldırıldığı görüldü. Daha önce ilgili tebliğde yer alan "Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır" ifadesi değiştirildi. Yeni maddede sadece "Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca  yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir" ifadeleri kullanıldı.

Altın hesaplarında da vade düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan ayrı düzenlemeyle altın hesaplarında da vade sınırlaması kaldırıldı. Buna göre, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yer alan "Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır" ifadesi değiştirildi. Yeni fıkrada "Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir" ifadeleri kullanıldı.

Hazine iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan-Haziran dönemine ilişkin açıkladığı iç borçlanma stratejisini göre, 175,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 179 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan’da 30 milyar lira, Mayıs’ta 85 milyar lira ve Haziran’da 64 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın Nisan-Haziran dönemi iç borçlanma stratejisinde, Nisan ayında 16,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar liralık, Mayıs’ta 103,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 85 milyar liralık, Haziran’da 55,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 64 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki iç borçlanmanın tamamının piyasadan oluşması bekleniyor. Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek. Nisan’da 72,8 milyar liralık, Mayıs’ta 115 milyar liralık ve Haziran’da 63,7 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 76,4 milyar lirası  dış borç servisinden oluşacak.

BDDK, T.O.M. Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) daha önce kuruluş izni verilen T.O.M. Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurucuları arasında A101 Marketleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın'ın da bulunduğu bankanın sermayesi 1,5 milyar lira olarak belirlendi. Katılım bankası olarak faaliyet gösterecek olan T.O.M. Katılım Bankası'nın açılımı da "Technology of Money" olarak duyuruldu.

Demir-çelikte gümrük vergisine erteleme

Demir-çelik ürünlerine uygulanacak gümrük vergisinin yürürlük tarihi Mayıs başına ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, alaşımlı veya alaşımsız demir ve çelikten yassı hadde mamullerinin menşe ülkelerine göre düzenlenen gümrük vergilerinin yürürlük tarihi 1 Mayıs olarak değiştirildi.

 EPDK nisan ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayımladı. Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayımladı. Buna göre, tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidildi. İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 133,7261 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 198,7345 kuruş oldu. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 232,8404 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,1899 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5326 kuruş olması kararlaştırıldı. Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi.

Bazı KDV uygulamalarında değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile mücbir sebep ilan edilen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınan ancak faaliyetlerine olağan şekilde devam edebilecek nitelikteki mükelleflerin, idareye mücbir sebep halinin sona erdirilmesi amacıyla yapacakları başvuru neticesinde yapılacak değerlendirmeye göre bu halinin sona ereceği ve söz konusu mükelleflerin alış ve satışlarında genel usuller çerçevesinde tevkifat uygulanabileceği hususu açıklığa kavuşturuldu. Öte yandan 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Şubat 2023'ten itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere mükelleflerin KDV iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin lira olarak belirlendi.

6 il daha afet bölgesi ilan edildi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Bingöl ve Batman da afet bölgesi ilan edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edildiğini bildirdi.

Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış tutarı belirlendi

 Resmi Gazete'de yayımlanan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak belirlenen bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya yetkili olacak. Önceki uygulamada SEDDK azami prim tutarlarını yüzde 50 indirim yetkisine sahipti. Yönetmelikte yapılan değişiklikle düzenlemenin yürürlüğe gireceği Mayıs ayından sonra yeni poliçelere yüzde 5 zamlı prim hesaplandıktan sonra her ay yüzde 2'lik azami artış oranı uygulanacak. SEDDK, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu Yönetmelikte düzenlenen oranlara ek olarak sigorta primlerinin belirlenmesinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulaması getirebilecek. Yönetmelikle tablolarda yapılan düzenlemeye göre, yüzde 100 elektrikli araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası fiyatlaması aşamasında pozitif bir ayrışma yapılarak yüzde 10 prim indirimi uygulaması getirildi.

Deprem bölgesi Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da değişiklik yapılarak, yatırımların 6. Bölge teşvik unsurlarından yararlanmasını öngören program kapsamına deprem illeri dahil edildi. Buna göre deprem bölgesinde asgari 1,5 milyon lira tutarındaki yatırımlar, 6. Bölge teşviklerinden, 6. Bölge için öngörülen sürelerde yararlanabilecekler. Bu kapsamda yararlanılacak faiz ve kâr payı desteği sabit yatırım tutarının yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla 30 milyon lirayı geçemeyecek. Karar öncesi kullanılan faiz ve kâr payı desteğinden yararlanılan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, destek süresi sonuna kadar uygulama yapılacak.

Kanunla, İcra ve İflas Kanunu'na "konutta haciz" başlıklı madde eklendi

 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 Buna göre, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak. Mahkeme, dosyanın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verecek. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz işlemleri yapılabilecek. Düzenlemeyle, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile tüm ev eşyasının haczi yasaklanıyor. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması şartı aranacak

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde artış Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Kanunla, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi de artırılırdı. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak

 

 Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (23 Şubat – 1 Mart 2023)

 TCMB, politika faizini 50 baz puan azalışla yüzde 8,50 seviyesine indirdi

TCMB, Şubat ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 50 baz puan azalışla yüzde 8,50 seviyesine indirdi. Faiz indirme gerekçesini deprem sonrası finansal koşulların destekleyici olmasını sağlamak olarak açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), açıklama metninde, enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmakla birlikte depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini, sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının daha da önemli hale geldiğini belirtti. Buna karşılık, söz konusu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu ve depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerinin yakından takip edileceği de ifade edildi.

BDDK, konut kredilerinde limitleri güncelledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde limitleri güncelledi. Buna göre, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncellendi. Yeni limitlere göre değeri 5 milyon TL'nin altında olan birinci el konutlarda enerji sınıfına göre değerin yüzde 80 ile 90'ı arasında azami kredi kullanılabilecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasındaki birinci el konutlarda enerji sınıfına göre yüzde 70 ile yüzde 80 arasında azami kredi kullanılabilecek ve ilk elde 10 milyon ile 20 milyon TL arasında ise yüzde 60 ile yüzde 70 arasında azami kredi söz konusu olabilecek. 20 milyon TL'yi aşan ilk el konutlar için ise yüzde 50-60 azami kredi tutarı uygulanabilecek. Benzer şekilde, ikinci el konutlarda da farklı enerji sınıflarına göre limitlerde güncellemeye gidildi.

"Yeni Konut Finansman Programı" yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı’nın ilgili kararı ile mevduat ve katılım bankaları tarafından sağlanacak konut finansmanlarına ve bunlara sağlanacak katkılara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini amaçlanıyor. Karar kapsamında, daha önce satışa konu olmamış; yüklenicilerin mülkiyetinde olmak kaydıyla inşaatı yüzde 100 oranında tamamlanmış konutlara, yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatı devam eden konut projelerine, gerekli izinleri alınmış ve finansmanı kullandıracak bankalarla garanti sözleşmesi imzalanmış olması ve yüklenicilerin

mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatına başlanmamış konut projelerine sağlanacak finansmanlara katkı verilecek.

İstanbul, 1’inci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla, 2’nci bölge, 1’inci ve 2’nci bölge dışında kalan iller, 3’üncü bölge olarak değerlendirilecek. Karar kapsamında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi/ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile satışı yapılacak konutlar için finansman kullanılması adına ilgili sözleşmede, söz konusu konutun finansman tarihinden itibaren 5 yıl süre ile satışa konu olamayacağına ilişkin hüküm bulunması şart olacak.

Prefabrikte yüzde 1 KDV uygulaması genişletildi

14 Şubat tarihli Cumhurbaşkanı kararına göre, deprem bölgelerinde geçerli olacak şekilde ve yasada belirtilen kurumlara teslim edilen prefabrik ve konteynerler için KDV oranı yılsonuna kadar yüzde 1 olarak belirlenmişti. 23 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar değişikliği ile deprem bölgesi ve kurum sınırlaması kaldırılmış ve yılsonuna kadar tüm prefabrik ve konteyner teslimlerinde KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması kararlaştırılırdı. Ayrıca depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerde konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Kredi taksitleri 31 Temmuz’a kadar ertelenen deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerin erteleme işlemi başvuru şartı aramadan yapılacak ve erteleme süresince bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

Prefabrik yapı ile konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacağı, yılı içinde nakden iade edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, prefabrik yapı ile konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacağı, yılı içinde ve nakden iade edilebilecek. Ayrıca, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler kapsamında, deprem felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen illerde mükellefiyeti bulunanların beyanname verme yükümlülükleri ertelendiğinden, iade taleplerine ilişkin KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dâhil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmının teminat verilmesi halinde nakden ya da mahsuben iade edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

 

Depreme yönelik yerleşme ve kalıcı yapılaşma işlemlerine yönelik tedbirler belirlendi

Deprem sebebiyle ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile depreme yönelik yerleşme ve kalıcı yapılaşma işlemlerine yönelik tedbirler belirlendi. Buna göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen geçici veya kalıcı iskân alanlarında gerekmesi halinde kamulaştırma yapılacak. Bu alanların maden ruhsat alanlarına denk gelmesi halinde, özel durumlar haricinde maden ruhsatı iptal edilecek ve kamulaştırmaya ilişkin değer tespiti bedelleri SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşları tarafından yapılacak. Kararnameye göre afetten etkilenenlerin geçici veya kalıcı iskan alanları, fay hatlarına mesafesi, zemin elverişliliği gibi kriterlere göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek. Söz konusu belirlemede, orman vasfını yitirmiş ormanlık alanlar da kullanılabilecek. Belirleme aşamasında, vasıf değişikliği gereken yerlerin vasıf değişikliği re’sen yapılacak.

Taksitlendirilen borçlar için borcun yüzde 10'u ödenmeden "borcu yoktur" yazısı verilmeyeceği şartı 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı

Borçlunun zor durumda olması ve diğer şartları taşıması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında belirlenen şartlar dâhilinde borç, tecil edilerek, taksitler halinde ödenebiliyor. Talepleri kabul edilen borçlular muhtelif nedenlerle ihtiyaç duydukları vergi borcu bulunmadığını gösterir yazıları taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemek şartıyla alıyorlar. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tahsilat Genel Tebliği"ne göre, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik ve mali alanda oluşturabileceği etkiler dikkate alınarak, söz konusu kanun maddesi kapsamında tecil edilen borçların yüzde 10'unun ödenmesi şartına bağlı olarak borcun bulunmadığını gösteren yazının verilmesi uygulaması 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı.

Deprem bölgesindeki yerleşik veya üretim tesisi 4 ilde bulunan firmalara, vergi, resim, harç istisna belgeleri ve belgesiz ihracat kredilerinde ek süre verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında tebliğe geçici bir madde eklendi. Buna göre, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve vergi, resim, harç istisna belgesi ve belgesiz ihracat kredisinde istisnadan yararlanma süreleri 31 Aralık'tan önce sona eren firmaların düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin ve daha önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma süreleri, belgesiz ihracat kredileri için ilgili banka tarafından resen, fiziksel ortamda ve elektronik ortamda düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri için firmaların Ticaret Bakanlığı'na başvuruları üzerine 31 Aralık'a kadar uzatılacak.

Altın ticaretine ilişkin kapsamlı düzenlemeler getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan kararla, kıymetli madenler, taşlar ve eşyanın dış ticaret rejimi esasları dâhilinde Türkiye'den ihracı veya ithalatı serbest olacak. Yeni düzenlemeye göre, standart ve standart dışı işlenmiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca TCMB ve kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılabilecek. Bu aracı kuruluşlar ithal ettikleri bu kapsamdaki kıymetli madenleri 3 iş günü içinde Borsa İstanbul AŞ'ye teslim etmek zorunda olacaklar. Standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ve işlenmiş kıymetli madenlerin dâhilde işleme rejimi kapsamında, kıymetli taşlar ve eşyaların dış ticaret rejimi esasları dâhilinde Türkiye'ye ithali serbest olacak.11

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilere verilecek nakdi mazot ve gübre desteği ile kırsal kalkınma desteklerine başvurulara ilişkin tebliğlerde güncellemeye gidildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa, mazot ve gübre desteğinin nakit olarak ödeneceği iller olarak belirlenmişti. Tebliğde destekten yararlanacaklar, "6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen iller" olarak değiştirildi. Böylece Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki çiftçileri de kapsayacak şekilde değişikliğe gidilmiş oldu. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında altyapı projelerinin değerlendirilme ve bireysel sulama sistemleri desteklerine başvurular için afet bölgesi ilan edilen illerde 8 Mayıs'a kadar uzatılan sürelere ilişkin tebliğler de mazot ve gübrede olduğu şekilde değiştirildi.12,13,14

Demir-çelik ürünlerine uygulanacak gümrük vergisinin yürürlük tarihi Nisan başına ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alaşımlı veya alaşımsız demir ve çelikten yassı hadde mamullerinin menşe ülkelerine göre düzenlenen gümrük vergilerinin yürürlük tarihi 1 Nisan olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanlığı'nın 28 Ocak tarihli ithalat rejimi kararı kapsamında, 7208 ile 7212 sayılı gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ile 7225 ve 7226 sayılı GTİP'leri arasında yer alan alaşımlı veya alaşımsız demir ve çelikten yassı hadde mamullerinin gümrük vergileri, menşe ülkelerine göre yüzde 0 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda düzenlenmişti. Kararla düzenlenen gümrük vergisi oranlarının kararın yayımını izleyen 30. gün yürürlüğe girmesi hedeflenmişti.15

Akıllı telefonlar ithalatında uygulanan gözetim miktarı artırıldı

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce "Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" olarak 200 ABD doları/adet olarak uygulanan birim gümrük kıymeti, "Akıllı Telefonlar" için 350 ABD doları/adet olacak şekilde değiştirildi.16

Sermaye artırımlarında yeni vergi indirimi düzenlemesi getirildi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) kurumlar vergisi genel tebliğinde, kurumlar vergisi kanununda ve diğer kanunlarla yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler içeren tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacak. Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi indiriminden 5 Temmuz 2022 tarihi esas alınarak 5 hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanabilecekler

 

 

Ekli Dosyalar