loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Devlet Destekleri Eğitimi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden (TOBB) odamıza ulaşan yazıda, 9 Mart 2023 tarihinde Ticaret
Bakanlığı tarafından Devlet Destekleri Eğitim Programının 1000 kişilik kontenjan sınırı ile çevrimiçi
olarak gerçekleştirileceği açıklanmış olup, programa katılmak isteyenlerin 3 Mart 2023 tarihi saat 17.00'ye
kadar yazıda bilgisi verilen link üzerinden online kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmiştir. Kayıt örneği
ve detaylı bilgi ekte yer almaktadır.


Bilgilerinize sunulur.

Ekli Dosyalar