loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

DEPREM SEBEBİYLE ALINAN KARARLAR

Sayın Üyemiz,

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası resmi kurum ve kuruluşlar tarafından alınan kararlarla ilgili duyurular aşağıda yer almaktadır. Bu linkte yer alan duyurular yeni kararlar açıklandıkça güncellenecektir. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜCBİR SEBEP DUYURUSU 

https://gso.org.tr/tr/duyurular/sosyal-guvenlik-kurumu-mucbir-sebep-duyurusu-5186.html

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MÜCBİR SEBEP DUYURUSU

https://gso.org.tr/tr/duyurular/gelir-idaresi-baskanligi-mucbir-sebep-duyurusu-5185.html

MERSİN LİMANI İŞLEMLERİ

https://gso.org.tr/tr/duyurular/mersin-limani-islemleri-5187.html

AFET SONRASI KARAYOLU TAŞIMA FAALİYETLERİNDE ALINAN GEÇİCİ TEDBİRLER

https://gso.org.tr/tr/duyurular/afet-sonrasi-karayolu-tasima-faaliyetlerinde-alinan-gecici-tedbirler-5188.html

REESKONT KREDİLERİ İLE YTAK GERİ ÖDEMELERİNİN VADELERİNİN UZATILMASI

https://gso.org.tr/tr/duyurular/reeskont-kredileri-ile-ytak-geri-odemelerinin-vadelerinin-uzatilmasi-5189.html

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DEPREM NEDENİYLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMU

https://gso.org.tr/tr/duyurular/deprem-nedeniyle-yapilan-bagis-ve-yardimlarin-vergi-mevzuati-karsisindaki-durumu-hk-5190.html

MEYDANA GELEN DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN ERTELENMESİ

https://www.gso.org.tr/tr/duyurular/meydana-gelen-deprem-felaketi-nedeniyle-yerine-getirilmesi-gereken-yukumluluklerin-ertelenmesi-5195.html

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

 https://www.gso.org.tr/tr/duyurular/olaganustu-hal-kapsaminda-calisma-ve-sosyal-guvenlik-alanina-iliskin-alinan-tedbirlere-dair-cumhurbaskanligi-kararnamesi-5196.html

DEPREM AFETİ SEBEBİYLE VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNA BELGELERİ/BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİNE EK SÜRE VERİLMESİ

https://www.gso.org.tr/tr/duyurular/deprem-afeti-sebebiyle-vergi-resim-harc-istisna-belgeleribelgesiz-ihracat-kredilerine-ek-sure-verilmesi-5197.html

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

https://www.gso.org.tr/tr/duyurular/kdv-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-5198.html

2023-DEPREM BÖLGESİ ÖZEL ÇAĞRISI-TEKNOÇABA

https://www.gso.org.tr/tr/duyurular/2023-deprem-bolgesi-ozel-cagrisi-teknocaba-hk-5199.html

DEPREM BÖLGELERİNDE GERÇEKLEŞEN YATIRIMLARIN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 3 YIL UZATILDI

https://www.gso.org.tr/tr/duyurular/deprem-bolgelerinde-gerceklesen-yatirimlarin-yatirim-tesvik-belgeleri-3-yil-uzatildi-5238.html

ELEKTRİK ve DOĞALGAZ TÜKETİM BEDELLERİNİN TERKİN EDİLMESİ

https://www.gso.org.tr/tr/duyurular/elektrik-ve-dogalgaz-tuketim-bedellerinin-terkin-edilmesi-5237.html

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TÜKETİMLERİNE YÖNELİK TAHAKKUK ve TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ERTELENMESİ

https://www.gso.org.tr/tr/duyurular/elektrik-ve-dogalgaz-tuketimlerine-yonelik-tahakkuk-ve-tahsilat-islemlerinin-ertelenmesi-5236.html