loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Çin'e İşlenmemiş Kabuklu veya Kabuksuz Antep Fıstığı İhracatının Başlaması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden(TOBB) Odamıza ulaşan yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığının 02.07.2020 tarihli ve 1816069 sayılı yazısına atfen, "Türkiye'den Çin'e İhraç Edilen Antepfıstığı için Bitki Sağlığı Gerekliliklerine İlişkin Protokol"ün, 17 Mart 2017 tarihli ve 30010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından uygulamaya konan ilgili mevzuattaki gözetim/karantina gerekliliklerine ve ilgili Protokol'ün şartlarına uymak kaydıyla, kabuklu veya kabuksuzişlenmemiş Antepfıstığının ÇHC'ye ihracatının yapılabileceği belirtilmiştir.


Anılan Protokol'e söz konusu ülkeye ihracatta yetkilendirilen depo ve işletme tesisleri listesine, bitki sağlık sertifikası örneğine ve MBr/Fosfin Fumigasyon metodu ile ilgili bilgi/belgelere aşağıda verilen bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


Bağlantı adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2046/Cin_Antepfistigi_Ihracat